Milieuraad

Enkele milieubewuste inwoners zetelen samen in de milieuraad. De taak van de milieuraad is enerzijds het verstrekken van advies aan het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, en anderzijds de bevolking te informeren en te sensibiliseren rond milieu en duurzaamheid.

De milieuraad werd officieel aangesteld in de gemeenteraad van 19 december 2019 en bestaat voor de periode 2020 - 2025 uit:

John Decoster
Moniek Inghelbrecht
François Degryse
Martine Montaigne
Valerie Verkain
Christine Carette
Leen Verdonck
Nathalie ’t Jaeckx
Kristof Vandenberghe
Rudi Vanryckeghem
Freddy Vanpraet
Hans Pater
Johan Demaeght
Patrick Vandenberghe
Hans Verplancke
Siska Van Poucke
Renata Hautekiet
Jan Vandecavey
Edwin Decoene
Pascal Deschryvere

Naar top