Milieuraad

Iedere milieubewuste inwoner kan zich kandidaat stellen om in de milieuraad te zetelen. De taak van de milieuraad is enerzijds het verstrekken van advies aan het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, en anderzijds de bevolking te informeren en te sensibiliseren rond milieu en duurzaamheid. Iets voor jou? Stel je kandidaat!

Je leest het, onze gemeente geeft iedereen de kans om te participeren en om Ichtegem te inspireren. 

Stel je kandidaat via deze link ten laatste op 31 oktober 2019.  

Meer info? Kom langs in het administratief centrum of gemeentehuis, bel 059 34 11 20 of stuur je vraag naar communicatie@ichtegem.be