Milieuraad

Enkele milieubewuste inwoners zetelen samen in de milieuraad. De taak van de milieuraad is enerzijds het verstrekken van advies aan het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, en anderzijds de bevolking te informeren en te sensibiliseren rond milieu en duurzaamheid.

Op dit moment werken we aan de hersamenstelling van de adviesraden voor de periode 2020 - 2025. Tot 31 oktober 2019 kon iedereen zich kandidaat stellen. Op dit moment verwerken we de kandidaturen.

Deze adviesraad wordt officieel aangesteld in de gemeenteraad van 19 december 2019 en gaat in januari 2020 van start.