Milieu

De dienst milieu staat in voor de advisering van vergunningsaanvragen voor ingedeelde inrichtingen- en activiteiten, uitbouwen van een milieubewuste en duurzame organisatie, voeren van een pro-actief hinderbeleid, dierenwelzijn.