Milieu

De milieudienst maakt van de gemeente Ichtegem een leefbare omgeving waar het goed en gezond is om te leven. Zo wil ze ervoor zorgen dat u zich nog heel lang op uw gemak voelt in Ichtegem. 

Om dat te bereiken, streeft ze de volgende doelstellingen na:

 • het uitbouwen van een sterke organisatie met bekwame en tevreden medewerkers en een open communicatie;
 • het ontwikkelen en uitvoeren van een efficiënt en pro-actief hinderbeleid (het aanpakken en voorkomen van hinder);
 • het benadrukken van zorg en aandacht voor het milieu in projecten en activiteiten;
 • het stimuleren van een milieubewuste leefwijze en daarin zelf het goede voorbeeld geven.

Taken van de dienst milieu 

 • adviseren van milieuvergunningen;
 • inventariseren en analyseren van de (milieu)hinderaspecten van onze samenleving;
 • informeren over milieuonderwerpen;
 • verzorgen van milieu- en natuureducatie, communicatie en sensibilisatie;
 • energie, water, afval, aantal pesticiden verminderen, duurzame materialen, duurzaam bouwen;plannen van milieubeleid;
 • verbeteren van de interne milieuzorg bij de gemeentediensten zelf;
 • technische bijstand verlenen bij (milieu)problemen;
 • saneren van de bodem;
 • ondersteunen van de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur.