Meldingsfiche evenementen

Elke organisator van een evenement (fuif, concert, rommelmarkt, sportmanifestatie, avondmarkt, ...) moet verplicht een meldingsfiche invullen.

U kunt het digitaal invulformulier invullen en met uw elektronische identiteitskaart ondertekenen. U kunt het document ook schriftelijk ondertekend bezorgen aan de dienst veiligheid ten laatste 3 maanden voor de manifestatie plaatsvindt.

Dit kan:

Let op! In de meldingsfiche moet u onder punt 4, indien er tijdens uw evenement gebruik wordt gemaakt van muziek, het gewenste geluidsniveau aanvragen! Meer informatie over de verschillende categorieën geluidsnormen vindt u hier.

Na advies van de bevoegde diensten en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de organisator op de hoogte gebracht.

Deze regeling geldt voor de Politiezone Kouter (Ichtegem, Gistel, Jabbeke, Oudenburg, Torhout) en moet de veiligheidsdiensten en het gemeentebestuur in staat stellen alle veiligheidsrisico's op voorhand te kunnen inschatten en waar nodig bij te sturen.

Voor inlichtingen of hulp bij het invullen kunt u altijd de dienst veiligheid contacteren via veiligheid@ichtegem.be.