Meldingsfiche evenementen

Elke organisator van een evenement (fuif, concert, rommelmarkt, sportmanifestatie, avondmarkt, ...) moet verplicht een meldingsfiche invullen.

Het document moet schriftelijk ondertekend bezorgd worden aan de dienst veiligheid ten laatste 3 maanden voor de manifestatie plaatsvindt. Dit kan:

  • per post: dienst veiligheid
    Stationsstraat 1 8480 Ichtegem
  • per mail: veiligheid@ichtegem.be

Na advies van de bevoegde diensten en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de organisator op de hoogte gebracht.

Deze regeling geldt voor de Politiezone Kouter (Ichtegem, Gistel, Jabbeke, Oudenburg, Torhout) en moet de veiligheidsdiensten en het gemeentebestuur in staat stellen alle veiligheidsrisico's op voorhand te kunnen inschatten en waar nodig bij te sturen.

Voor inlichtingen of hulp bij het invullen kunt u altijd de dienst veiligheid contacteren via veiligheid@ichtegem.be.