Maatschappelijk werker

Het Sociaal Huis van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

 

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST

Halftijds - contractueel (B1-B3) - bepaalde duur

De maatschappelijk werker verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening die de burger in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De maatschappelijk werker zoekt mee naar een oplossing voor allerhande problemen, steeds op maat van de cliënt en zijn omgeving.


Je staat in voor

  • Het beheer en de afhandeling van dossiers in het kader van de hulpverlening wettelijk toegewezen aan het OCMW of opgenomen in de dienstverlening aangeboden door het OCMW.
  • Het begeleiden van de cliënt vanuit een professionele discipline binnen een multidisciplinair kader, binnen de grenzen van een eerstelijnsdienst, teneinde een hulpverlening op maat te bieden en de zelfredzaamheid te verhogen.
  • Het meebouwen aan een goede teamwerking en ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden met andere diensten en met externen met het oog op een efficiënte en klantgerichte dienstverlening. Waarborgen van een efficiënte en effectieve communicatie tussen de verschillende spelers.
  • De dagelijkse coördinatie van de activiteiten en projecten waarvoor je verantwoordelijk bent en toezien op een kwalitatieve uitvoering ervan.

Wie zoeken wij?

  • Je bent in het bezit van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • Je bent in het bezig van een rijbewijs type B

Ons aanbod

  • Je werkt bij een stabiele werkgever in de regio
  • Je kan rekenen op een attractief salaris op niveau B1-B3
  • Verder heb je recht op tal van interessante extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques van 8 euro, fietsvergoeding,…
  • Indiensttreding zo spoedig mogelijk

Interesse?

Alle inlichtingen kan je in de functiebeschrijving onderaan deze pagina nalezen.

Solliciteren kan door je cv, motivatie en uittreksel uit het strafregister (algemeen model) uiterlijk op woensdag 24 april 2019 om 12 uur te bezorgen aan het Vast Bureau, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem of stuur je kandidatuur naar personeel@ichtegem.be.