Maatregelen coronavirus (update zomermaanden)

Vanaf 1 juli 2020 gaan nieuwe versoepelingsmaatregelen in het kader van het coronavirus in.

Volg de corona-versoepelingen steeds met gezond verstand op!

Wat betekent dit concreet?

Samenkomsten

 • Samenscholingen van meer dan 15 personen zijn niet toegelaten. Dit geldt privé bij personen thuis alsook op bijvoorbeeld restaurant of op een andere publiek toegankelijke plaats.

 • Er gelden uitzonderingen wanneer het gaat over onderstaande activiteiten:
   
  • Activiteiten in georganiseerd verband (door een club of vereniging) worden toegelaten met maximum 50 personen. Er is steeds een meerderjarige coach, toezichthouder, trainer, verantwoordelijke,... aanwezig.

  • Sporten kan in groep met maximum 50 personen. De gemeentelijke sportaccommodaties zijn terug toegankelijk, maar enkel op aanvraag (sport@ichtegem.be).

  • Zomerkampen en -stages, speelpleinwerking,... mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 50 personen bestaande uit de deelnemers en de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze kampen, stages en activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

  • Maximum 50 personen (tot en met 31 juli 2020) en 100 personen (tot en met 31 augustus 2020) mogen gezeten recepties en banketten, met privékarakter, bijwonen, die worden verzorgd door een professionele catering. De bepalingen in het MB van 30 juni 2020 en en/of het toepasselijke protocol moeten ook gevolgd worden!

  • Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies mogen bijgewoond worden door maximum 200 personen (tot en met 31 juli) en 400 personen (vanaf 1 augustus).

Om de veilige afstand in onze gemeentelijke gebouwen te kunnen bewaren, zijn er maximum 30 personen toegelaten in de gemeentelijke trouwzalen.

Evenementen

Vanaf 1 juli 2020 laat de hogere overheid het toe om grotere evenementen te organiseren (200 mensen binnen - 400 buiten).

Vanaf 1 augustus 2020 kunnen de aantallen verdubbeld worden. Deze evenementen kunnen plaatsvinden onder strikte voorwaarden vastgelegd in sectorprotocollen en volgens de regels vastgelegd in het ministerieel besluit van 30 juni 2020. 

Ik wil een evenement organiseren, wat moet ik doen?

 1. Zorg ervoor dat de organisatie van je evenement voldoet aan de regels die vastgelegd zijn in het sectorprotocol. Klik op deze link om een overzicht te krijgen van alle sectorprotocollen.

 2. Vul de evenementenmatrix in en bezorg een uittreksel aan de dienst veiligheid via veiligheid@ichtegem.be.

 3. Bezorg een ingevulde meldingsfiche aan de dienst veiligheid via veiligheid@ichtegem.be. 

Na ontvangst van deze documenten wordt een beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen over de organisatie van het evenement.

Reizen

 • Het is toegelaten om te reizen vanuit België naar verschillende landen. Neem zeker een kijkje op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl.
  Hier vind je alle toegestane bestemmingen, reisadviezen en regels die gelden in het land van bestemming.

 • Zomerkampen kunnen doorgaan tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen.

Handelszaken

Alle informatie voor en over de handelszaken vind je hier.

Protocollen

In verschillende sectoren werden voorwaarden vastgelegd in protocollen. Alle protocollen kan je nalezen op de website www.info-coronavirus.be: meer bepaald via deze link.

Tot slot: enkele persoonlijke regels

De nationale veiligheidsraad benadrukt dat iedereen de volgende "6 gouden regels" als een basisreflex moet aannemen:

 • De hygiëneregels blijven van kracht: geregeld de handen wassen, ontsmetten, hoesten in de elleboog,…
 • Activiteiten doe je bij voorkeur buiten. Als dat niet kan, doe ze in goed geventileerde ruimtes.
 • Neem extra voorzorgen bij mensen in risicogroepen (mondmasker dragen).
 • De afstandsregels blijven van kracht (1,5 meter)!
 • Nauwer contact kan met 15 mensen per week (die kunnen elke week veranderen)
 • Bij activiteiten in groep mag de groep niet groter zijn dan 15 mensen (kinderen inbegrepen).