Maatregelen spaarzaam watergebruik West-Vlaanderen

Gepubliceerd op vrijdag 20 juli 2018 8.46 u.
Captatieverbod, gebruiksbeperking water + maatregelen brandgevaar van kracht!

In juli werden door de gouverneur van West-Vlaanderen waterbeperkende maatregelen opgelegd.

De maatregelen blijven behouden met een beperkte versoepeling: besproeien met regen- of putwater, beregenen van gewassen kan vanaf 2 augustus tussen 18 en 10 uur. De mogelijkheden voor captatie uit de bevaarbare waterlopen zijn echter niet onuitputtelijk. Met een verder zakkend waterpeil komt de waterkwaliteit in het gedrang. Voor het poldergebied zijn er de toenemende verziltingsrisico’s. Bovendien zijn er bepalingen voor te waarborgen minimale waterpeilen. De monitoring van de waterkwaliteit gebeurt voortaan wekelijks.

Er is een continue zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Meldingen mogen doorgegeven worden aan waterschaarste@west-vlaanderen.be. Het volledige politiebesluit met alle (versoepelde) maatregelen, kunt u hieronder terug vinden.

In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt nog steeds een rook- en vuurverbod.

Naast de hierboven vermelde maatregelen werd bij hoogdringendheid een algemeen verbod opgelegd om nog water op te pompen uit de Stationsput te Eernegem, eigendom van de gemeente Ichtegem, met uitzondering van het pompen door hulpdiensten en dit vanaf donderdag 19 juli 2018 vanaf 16 uur.