Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een adviesorgaan voor alle voorzieningen die met kinderopvang te maken hebben op de gemeente.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang.

Volgende Lokaal Overleg Kinderopvang

Het eerste LOK van 2018 vindt plaats opdDinsdag 27 maart ’18, om 19 uur in het administratief centrum Eernegem.

Eerste agendapunt: Week van de Opvoeding 2018.

In 2016 en 2017 organiseerden de Bib, de Katrol en de Buitenschoolse Kinderopvang – vanuit het gemeenschappelijke “HUIS VAN HET KIND ICHTEGEM” - leuke acties tijdens deze week van de opvoeding.

Graag zouden we in 2018 zoveel mogelijk leden van het LOK betrekken bij de organisatie van de Week van de Opvoeding 2018. 

Uiteraard maken we van de gelegenheid gebruik om op dit eerste LOK van 2018 eventuele nieuwe agendapunten te plannen voor een volgend LOK.