Lang verblijf

Burgers van de Unie kunnen verblijfsrecht in België vragen als werknemer, zelfstandige, student of bezitter van voldoende bestaansmiddelen. Ook bepaalde familieleden van de burger van de Unie kunnen verblijfsrecht in België aanvragen en dit in het kader van gezinshereniging. Voor niet-EU-onderdanen en hun familieleden zijn de mogelijkheden tot verblijfsrecht beperkter.

Voorwaarden

Gezien de complexiteit van de wetgeving en de regelmatige hernieuwing ervan vragen wij aan betrokkene zich persoonlijk aan te melden, zodat de informatie kan overgemaakt worden die van toepassing is op de concrete situatie.

Procedure

Aanmelden bij de afdeling vreemdelingen op de dienst Burgerzaken. Je krijgt uitleg over de stappen die je moet volgen, afhankelijk van de reden van verblijf.

Wat meebrengen

Identiteitsdocumenten

Naar top