Klimaatplan

Onze gemeente werkt sinds 2015, toen ze voor het eerst het Burgemeestersconvenant ondertekenden, samen met de gemeenten Oudenburg en De Haan aan een lokaal klimaatbeleid. In 2020 werd dat belang onderstreept en trad onze gemeente toe tot het Burgemeestersconvenant 2030. Op 2 maart 2023 keurde de gemeenteraad het klimaatplan 2030 goed. Vervolgens wordt het Klimaatplan ingediend bij Europa.

De gemeente geeft in dit plan zelf het goede voorbeeld door de CO2-uitstoot van eigen gebouwen, voertuigen en openbare verlichting te verminderen en meer ruimte te geven aan groen en water in het straatbeeld. Daarnaast moet het plan inwoners, ondernemers, landbouwers en verenigingen stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. De uitdagingen zijn groot, maar dat zijn ook onze ambities. Het nieuwe klimaatplan bevat heel wat gemeentelijke en regionale acties en maatregelen om onze klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen.

In onze gloednieuwe klimaatbrochure lichten we de inhoud van het klimaatplan voor jou uit.

Je vindt er per thema de doelstellingen en acties in terug. Om de doelstellingen te behalen, hebben we ook jouw hulp nodig.

Elk thema biedt mogelijkheden om ook zelf aan de slag te gaan met acties voor het klimaatbeleid.

De thema’s zijn

  • Natuur
  • Water & droogte
  • Mobiliteit
  • Wonen & energie
Naar top