Jij bent aan zet met het BURGERBUDGET

Gepubliceerd op maandag 29 maart 2021 9.18 u.
Broed jij al jaren op een idee waarmee je leven in je buurt of wijk wil brengen? Of wil je graag een nieuw project lanceren waarmee je het sociaal weefsel in de gemeente wil versterken, maar de financiële middelen ontbreken? Goed nieuws: Ichtegem lanceert het burgerbudget!

Met het burgerbudget wil het lokaal bestuur:

 • Inwoners de ruimte geven om initiatief te nemen om buurten nog levendiger te maken.
 • Betrokkenheid en burgerzin van de Ichtegemnaren stimuleren.
 • Inwoners uitdagen om nieuwe evenementen en initiatieven te organiseren.

Kortom: het lokaal bestuur geeft jou budget (max. 5000 euro) en ondersteuning om je eigen ideeën uit te werken!

Het burgerbudget: dat zijn initiatieven van Ichtegemnaren, voor Ichtegemnaren.

We helpen je graag even op weg. Om in aanmerking te komen voor het burgerbudget, moet het project of initiatief een algemeen belang hebben. Het idee moet plaatsvinden binnen het grondgebied van Ichtegem en deelgemeenten. Het moet ook binnen de bevoegdheden van de gemeente vallen. Aanpassingen aan een gewestweg bijvoorbeeld, kunnen dus niet.

Binnen welke categorieën zou het burgerbudget dan ingezet kunnen worden?

 • Projecten die inzetten op cultuur en toerisme
 • Vormingen die voor een grote groep inwoners van toepassing zijn
 • Initiatieven die inzetten op fiets- en voetgangerveiligheid
 • Bevorderen van het openbaar groen in de gemeente
 • Sportieve initiatieven, projecten voor de jeugd, evenementen voor de ganse bevolking,…
 • Sociale projecten/participatie
 • Gezondheidspromotie

Stappenplan: Ik heb een goed idee – hoe ga ik tewerk?

Lees eerst goed het deelnamereglement, zodat je project zeker voldoet aan alle vereisten.
In 2021 verdeelt het lokaal bestuur maar liefst 15.000 euro via het burgerbudget. Je kunt per project maximaal 5.000 euro aanvragen (op voorwaarde dat de kosten ook bewezen zijn). Vanaf 1 april 2021 kun je via ons participatieplatform www.ichtegeminspireert.be jouw project of idee indienen. Heb je nog vragen? Lukt het je niet om het project in te dienen of werk je liever op een papieren aanvraagformulier? Neem dan contact op met de dienst communicatie via 059 34 11 20 of communicatie@ichtegem.be.

 • Stap 2:de dienst communicatie analyseert alle projecten en toetst ze af aan het reglement.
 • Stap 3: je project voldoet aan alle voorwaarden? Goed nieuws! Het komt in aanmerking voor het burgerbudget.

Jouw project gaat naar de stemronde. In deze fase krijg je de kans om je project zelf voor te stellen aan de bevolking. Daarna wordt er gestemd via www.ichtegeminspireert.be. De projecten met de meeste stemmen, ontvangen na de stemronde het gevraagde burgerbudget (met een maximum van 5.000 euro tot het volledige budget op is).