Jeugdraad

De Ichtegemse jeugdraad is een adviesorgaan over alles wat de jongeren en het jeugdwerk kan aanbelangen.

Het is de officiële spreekbuis voor zowel jongeren als jeugdverenigingen naar het gemeentebestuur toe.

De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging. Ze probeert zo om jongeren te betrekken bij het beleid in de stad.

De onderwerpen voor dit advies zijn heel ruim en kunnen gaan over zowel jeugdlokalen, infrastructuur als over subsidies, reglementen, fuifruimte, jeugdhuizen enz.

Verder organiseert de jeugdraad ook verschillende activiteiten, vormingen en acties.

Wie zetelt er in de jeugdraad?

De vergaderingen van de jeugdraad zijn openbaar en kunnen door iedereen bijgewoond worden. Je hoeft helemaal geen lid te zijn van één of andere vereniging om naar de jeugdraad te mogen komen.

Deze verenigingen zijn vertegenwoordigd in de Ichtegemse jeugdraad:

KSA "Bij Tijl en Lamme" Koekelarestraat 7 8480 Ichtegem
KLJ Ichtegem Kasteelstraat 1 8480 Ichtegem
Chiro Groezie Dorpstraat 25 8480 Bekegem
Chiro ’T Zawezien Aartrijkestraat 43 8480 Eernegem
Chiro Sint Michiel Engelstraat 1A 8480 Ichtegem
JC Gildhof vzw Aartrijkestraat 43 8480 Eernegem
vzw Jeugdhuis De Melkerie Keibergstraat 2a 8480 Ichtegem
B52 vzw Aartrijkestraat 92 8480 Eernegem

De vergaderingen gaan steeds door onder leiding van voorzitster Linde Serruys.

De ondervoorzitster Elise Laga en penningmeester Delphine Passchyn staan haar bij. Secretaris en verslaggever is de jeugdconsulent.

De verslagen van de jeugdraad kunnen opgevraagd worden bij de dienst jeugd of bij de bestuursleden van de jeugdraad.