IVOO

IVOO is de afvalintercommunale voor Oostende en Ommeland (Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg): samen meer dan 144.000 inwoners en een niet te verwaarlozen aantal toeristen. In opdracht van deze zes gemeenten brengt IVOO het Vlaamse afvalstoffen- en materialenbeleid tot uitvoering. De kerntaken van IVOO zijn:

  • de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk afval
  • communicatie en sensibilisatie rond afval
  • de uitbating van de groencompostering
  • de uitbating van de huisvuilverbrandingsinstallatie

Klik hier om de statuten van IVOO na te lezen.

Vertegenwoordiger algemene vergadering Bianca Vanhessche
Plaatsvervanger algemene vergadering Tina Ledaine
Lid raad van bestuur

Erna Crombez

Hendrik Missiaen

Vertegenwoordiger raad van bestuur met raadgevende stem

Rik Dewanckele