Invoering zonale tonnagebeperking

Gepubliceerd op vrijdag 2 februari 2018 15.32 u.
De gemeenten Ichtegem, Kortemark en Torhout hebben een gezamenlijk initiatief genomen om het doorgaand zwaar vervoer uit hun dorpskernen te weren. Dit verbod wordt kenbaar gemaakt via zonale verkeersborden die bij het binnenrijden van de zone worden geplaatst.

Er worden twee zones afgebakend: een zone ten zuiden van de N35 en een zone ten noorden van de N35. Zwaar verkeer dat geen bestemming of herkomst heeft binnen de afgebakende zones, moet rondrijden via het hogere wegennet. Zwaar verkeer dat wel een bestemming heeft in deze zone, is “plaatselijk” zwaar verkeer én mag de zone uiteraard nog steeds betreden. Landbouwvoertuigen mogen altijd doorrijden.

In overleg met de verschillende politiezones zullen acties ondernomen worden om het verbod te handhaven.