Intergemeentelijke samenwerkingen

Volgens het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege is vanaf 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 maakt de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend van de gemeente:

9° de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
10° de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;