Inname openbaar domein

Onder inname van de openbare weg verstaan we dat de inwoner een stuk van de openbare weg gebruikt voor eigen nut. 

Voert u werken uit en moet u daarvoor materiaal, een stelling, een container, een kraan, … op het openbaar domein plaatsen, dan moet u hiervoor toelating krijgen van het gemeentebestuur en is er hiervoor een retributie verschuldigd.

Elke inname van de openbare weg moet aangevraagd worden.

Waar aanvragen

Het aanvraagformulier kan afgehaald worden bij de dienst mobiliteit of het onthaal in het adminstratief centrum in Eernegem en bij het onthaal van het gemeentehuis Ichtegem. De ingevulde aanvraag mag met de post of per e-mail verstuurd worden. Enkel schriftelijke aanvragen met handtekening zijn geldig (geen telefonische meldingen).

Het aanvraagformulier kan ook hier gedownload worden.

Wanneer aanvragen

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraag moet ten minste 14 dagen voor aanvang van de werken ingediend zijn bij dienst mobiliteit.

Kostprijs

Het innemen van het openbaar domein bedraagt 0,13 euro per m² en per dag begonnen dag, met een minimum van 25 euro per begonnen dag (toepassing van retributiereglement - beslissing gemeenteraad 2 april 2015).

Hoe wordt de ondertekende vergunning verkregen?

De vergunning wordt aan de aanvrager bezorgd via de post of per e-mail.

De vergunning dient zichtbaar ter hoogte van de werken (venster woning) uitgehangen te worden.

Wijzigingen moeten steeds ONMIDDELLIJK schriftelijk per e-mail en tijdig doorgegeven worden!