Inname openbaar domein

Onder inname van de openbare weg verstaan we dat de inwoner een stuk van de openbare weg gebruikt voor eigen nut. 

Voert u werken uit en moet u daarvoor materiaal, een stelling, een container, een kraan, … op het openbaar domein plaatsen, dan moet u hiervoor toelating krijgen van het gemeentebestuur en is er hiervoor een retributie verschuldigd.

Elke inname van de openbare weg moet aangevraagd worden.

Waar aanvragen

Het aanvraagformulier kan afgehaald worden bij het onthaal in het adminstratief centrum in Eernegem, bij het onthaal van het gemeentehuis Ichtegem of via de gemeentelijke website. De ingevulde aanvraag mag met de post of per e-mail verstuurd worden. Enkel schriftelijke aanvragen met handtekening zijn geldig (geen telefonische meldingen).

Het aanvraagformulier kan ook hier gedownload worden.

Wanneer aanvragen

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraag moet ten minste 14 dagen voor aanvang van de werken ingediend zijn bij dienst mobiliteit.

Kostprijs

De retributie bedraagt, met voorafgaande vergunning, 10 euro voor de eerste dag en 5 euro per bijkomende dag voor innames tot en met 25m². Voor innames, met voorafgaande vergunning, groter dan 25m², bedraagt de retributie 25 euro/dag. (toepassing van retributiereglement - beslissing gemeenteraad 19 december 2019).

Bij het plaatsen van een torenkraan op het openbaar domein moet een vergoeding van 750 euro per torenkraan per maand worden betaald.

Indien bij inname openbaar domein ook een bijkomende afsluiting van de openbare weg noodzakelijk is dan wordt de retributie gesteld voor de inname openbaar domein en bijkomend 25 euro per dag voor het afsluiten van de straat.

Hoe wordt de ondertekende vergunning verkregen?

De vergunning wordt aan de aanvrager bezorgd via de post of per e-mail (mobiliteit@ichtegem.be).

De vergunning dient zichtbaar ter hoogte van de werken (venster woning) uitgehangen te worden.

Wijzigingen moeten steeds ONMIDDELLIJK schriftelijk per e-mail en tijdig doorgegeven worden via mobiliteit@ichtegem.be !