Inname openbaar domein

Wil je bouwen of verbouwen en wens je hiervoor een deel van het openbaar domein in te nemen om bijvoorbeeld een container, voertuig, vrachtwagen, kraan, stelling, materiaal, werkzone, … te plaatsen?

Tot het openbaar domein behoren wegen, pleinen, voetpaden, parkeerplaatsen, groenzones, enz...

Dan heb je hiervoor een toelating nodig van de gemeente Ichtegem. Je kan een vergunning aanvragen, via het digitaal loket, om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen.

Klik hier voor je digitale aanvraag!

Waarvoor aanvragen?

 • Voor het privatief gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van werken of activiteiten waarbij:
  • bouwmaterialen, materieel, bouw- en sloopafval, steigers, bouwkranen, containers, bouwafvalzakken, containerunits, werfketens of –wagens, werfafsluitingen of alle andere zaken die op het openbaar domein worden geplaatst
  • gemotoriseerde voertuigen, niet geparkeerd worden conform de wegcode op het openbaar domein
 • Voor het instellen van een doorgangsverbod, waarbij de doorgang van het gemotoriseerd verkeer tot een weg afgesloten wordt, zodat deze niet meer gebruikt kan worden.
 • Voor het privatief gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van werken of activiteiten, waarbij er een tijdelijke inname van parkeerplaatsen is door gemotoriseerde voertuigen met een signalisatiemachtiging, waarbij de tijdelijke inname langer van 24 opeenvolgende uren in beslag neemt.
 • Voor elke privatieve ingebruikname van parkeerplaatsen binnen een blauwe zone op het openbaar domein ten gevolge van werken kan een tijdelijke parkeerkaart aangevraagd te worden.

Wanneer aanvragen?

 • Elke privatieve ingebruikname van het openbaar domein -> uiterlijk 5 werkdagen vóór de aanvang van de inname.
 • Doorgangsverbod -> uiterlijk 14 werkdagen vóór de aanvang van het doorgangsverbod;
 • Tijdelijke inname van parkeerplaatsen -> uiterlijk 3 werkdagen vóór de aanvang van de inname;
 • Tijdelijke parkeerkaart (binnen blauwe zone) -> uiterlijk 3 werkdagen op voorhand

Belangrijk: Er wordt een extra retributie aangerekend van 25 euro wanneer de aanvrager de minimumtermijnen voor de aanvraag niet respecteert.

Bedrag?

Nr.OmschrijvingPeriodetarief
1ContainerVoor de duur van de vergunning€ 7,5 per dag en per container
2WerftoiletVoor de duur van de vergunning€ 5 per dag en per werftoilet
3BouwkraanVoor de duur van de vergunning€ 15 per dag en per bouwkraan
4Alle andere privatieve innames van de openbare wegVoor de duur van de vergunning- € 10 voor eerste dag, € 5 euro per bijkomende dag voor innames tot 25 m²- innames meer dan 25 m² - € 25/dag
5.DoorgangsverbodVoor de duur van de vergunning€ 25 per dag en per weg
6.Tijdelijke inname parkeerplaatsVoor de duur van de vergunning- Eerste dag vrijgesteld (enkel buiten de blauwe zone)- € 5 per dag vanaf 2e dag en per parkeerplaats (10m²)
7.Tijdelijke parkeerkaartVoor de geldigheidsduur van de tijdelijke parkeerkaart€ 5 per dag

Hoe aanvragen?

Je doet de aanvraag digitaal via deze link. Kan je digitaal niet zo goed uit te voeten? Dan helpen we je graag verder aan het onthaal van het administratief centrum!

Je kan ervoor kiezen om een account aan te maken, hierdoor hoef je niet telkens alle persoonlijke gegevens in te vullen.

De vergunning tot inname van het openbaar domein of tijdelijke parkeerkaart, en de eventuele verlenging daarvan, kan slechts verleend worden nadat de betaling van de retributie inname openbaar domein of tijdelijke parkeerkaart is uitgevoerd. Daarna ontvang je, via het digitaal loket, de vergunning.

Zichtbaarheid

De vergunning tot inname van het openbaar domein dient steeds zichtbaar uitgehangen te worden op de plaats van de werkzaamheden.

De tijdelijke parkeerkaart dient duidelijk en volledig zichtbaar aan de voorruit van het geparkeerde voertuig geplaatst te worden

Verlenging?

Een aanvraag voor de verlenging van een verleende vergunning of parkeerkaart dient aangevraagd te worden uiterlijk 1 werkdag vóór het verstrijken van de vergunning.

Naar top