Inbraakpreventie

Het lokaal bestuur Ichtegem voorziet een premie voor de installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Ichtegem.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

  • Premie: terugbetaling van een percentage met een maximum bedrag van de gemaakte kosten van aankoop en installatie van technopreventieve middelen voor de beveiliging van woningen tegen inbraak.
  • Woning: huis of appartement bedoeld voor private huisvesting waar geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend gelegen op het grondgebied van de gemeente. Handelaars of vrije beroepen die hun huisvesting hebben in hetzelfde gebouw, komen enkel in aanmerking voor het private gedeelte. In een appartementsgebouw met gemeenschappelijke ingang wordt de appartementen elk afzonderlijk bekeken.

Het doel van de toekenning van de premie is de woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen.

Bedrag 

De premie bedraagt 25% van de aankoop- en/of installatiekosten met een maximum bedrag
van 250 euro.

Voorwaarden

Lees de verschillende voorwaarden om de premie te bekomen na in het subsidiereglement onderaan deze pagina.

De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarminstallaties, camera’s en de vervanging dan defecte of vernielde cilindersloten.

Procedure om de premie aan te vragen

1. Voorafgaand advies

Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen is advies door de diefstalpreventieadviseur verplicht. Dit advies is kosteloos. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie. De diefstalpreventieadviseur zal u informeren over de beste, strengste, … te nemen mogelijke maatregelen.

De diefstalpreventieadviseur van de PZ Kouter is te bereiken via pz.kouter@police.belgium.eu

2. Premieaanvraag

Dien jouw dossier digitaal in bij de dienst veiligheid (veiligheid@ichtegem.be) via het formulier onderaan deze pagina. 

Je kan het dossier ook binnenbrengen aan het onthaal van het administratief centrum Eernegem.

Dit dossier bevat:

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor premie diefstalpreventie
  • Technopreventief verslag
  • Kopie facturen

Om in aanmerking te komen voor de premie dienen de werken volledig te zijn uitgevoerd.

Downloads

Naar top