IJzerbekken Integraal Waterbeleid

Het IJzerbekken is het meest westelijke bekken in Vlaanderen. Het ligt binnen de provincie West-Vlaanderen. 27 gemeenten behoren (deels) tot het IJzerbekken.

Het IJzerbekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio‚Äôs, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In 3 aandachtsgebieden willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking. 

Het overleg tussen de waterbeheerders en met de betrokken administraties en actoren heeft een bestuurlijke pijler (bekkenbestuur), een maatschappelijke pijler (bekkenraad) en een ambtelijke pijler (gebiedsgericht en thematisch overleg). De motor van het integraal waterbeleid in een bekken is het bekkensecretariaat.

Vertegenwoordiger algemene vergadering Gilbert Bolle
Plaatsvervanger algemene vergaderingErna Crombez
Naar top