Ichtegem leeft mee met overstroomde gebieden in ons land

Gepubliceerd op zaterdag 17 juli 2021 15.53 u.

Ook in Ichtegem raken de beelden van de overstroomde gebieden ons diep. We betuigen dan ook ons diepste medeleven met de slachtoffers en de getroffen gemeentes.

Op dinsdag 20 juli 2021 werd een dag van nationale rouw afgekondigd. Ook in Ichtegem namen wij hieraan deel. Om 12u01 werd een minuut stilte gehouden in het hele land en de vlaggen hingen halfstok.

Solidariteitsacties

Het noodweer in het zuidoosten van ons land beroert veel Ichtegemnaars. We werden vanuit het bestuur op de hoogte gebracht van enkele hartverwarmende voorstellen van burgers die een solidariteitsactie willen opzetten of inzamelacties van goederen willen organiseren. Verschillende Ichtegemnaars nemen ook al deel aan dergelijke solidariteitsacties.

Momenteel lijst het Rode Kruis de concrete noden in de getroffen gebieden op. Op basis daarvan kunnen concrete noodhulpacties opgezet worden specifiek afgestemd op de zaken en de hulp die de inwoners daar dringend nodig hebben.

De federale regering zal met richtlijnen komen over de coördinatie van deze solidariteitsinitiatieven, maar vooral ook over welke noden het hoogst zijn. Zodra die info er is, zullen we vanuit de gemeente opnieuw communiceren met eventuele concrete initiatieven die opgestart zijn.

Hulp via Rode Kruis

Ook onze lokale Rode Kruisafdeling is bereid om te helpen! Jij kan nu ook al helpen: wie een financiële bijdrage wil storten kan dit via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 van het Rode Kruis. Ook kandidaat vrijwilligers om in de getroffen gebieden te helpen, kunnen zich aanmelden. Meer info op rodekruis.be/helpenhelpt.