Hinderpremie bij openbare werken

Inhoud

Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Als de hinder tijdens de werkzaamheden zo ernstig is dat u uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u onder bepaalde voorwaarden een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Voorwaarden

Hinderpremie

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Andere voorwaarden zijn:

 • maximaal 9 werknemers in dienst
 • vaste openingsuren
 • ernstige hinder door wegenwerken:
  • de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten
  • de werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2
  • de werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen.

Meer informatie over de precieze voorwaarden voor de hinderpremie vindt u op de website van VLAIO.

Bijkomende sluitingspremie

Als u door de openbare werken uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u mogelijk een bijkomende sluitingspremie krijgen. Uw onderneming komt in aanmerking als:

 • ze de kennisgevingsbrief heeft gekregen (ook al hebt u de hinderpremie uiteindelijk niet aangevraagd)
 • de getroffen vestiging gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren moet sluiten als gevolg van ernstige hinder door openbare werken.

Meer informatie over de voorwaarden voor de sluitingspremie vindt u op de website van VLAIO.

Afzonderlijke sluitingspremie

Ondernemers die niet geselecteerd zijn voor voor de hinderpremie en/of de sluitingspremie, kunnen in bepaalde specifieke gevallen toch recht hebben op een afzonderlijke sluitingspremie.

Meer informatie over de afzonderlijke sluitingspremie vindt u op de website van VLAIO.

Controle

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan altijd controles uitvoeren. Als daaruit blijkt dat er onterecht een premie is uitbetaald of dat er een te hoog bedrag is uitbetaald, kan het agentschap de premie helemaal of gedeeltelijk terugvorderen.

Procedure

Hinderpremie

Als u in aanmerking komt voor de hinderpremie, brengt het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) uw onderneming daarvan nog vóór de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte. U ontvangt uw kennisgevingsbrief digitaal in uw e-box enterprise, of per gewone post, als u uw e-box nog niet geactiveerd hebt. U ontvangt in dat laatste geval ook een digitale kopie in uw niet-geactiveerde e-box zodat u deze brief bij een latere aansluiting alsnog kan terugvinden. De brief per post wordt opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap, of in het geval van een eenmanszaak naar het domicilieadres.

U dient uw premieaanvraag in via de webapplicatie. U doet dat

 • ten laatste 60 dagen na de datum die in de aanhef van de brief vermeld staat
 • in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden (ook als dat minder dan 60 dagen is).

Als uw aanvraagtermijn verstreken is (als u dus te laat bent met uw aanvraag), krijgt u de boodschap dat uw ‘dossier geannuleerd’ is. In die gevallen kan er niets meer gedaan worden om alsnog de uitbetaling aan te vragen.

Bijkomende en afzonderlijke sluitingspremie

Ondernemingen die in aanmerking komen voor de bijkomende sluitingspremie of de afzonderlijke sluitingspremie, dienen hun aanvraag in via dezelfde webapplicatie als de hinderpremie.

Meer informatie over de aanvraagprocedure van de hinderpremie en de sluitingspremies vindt u op de website van VLAIO.

Kostprijs

Bedrag

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro. De hinderpremie kan per onderneming maximaal één keer per jaar en één keer per periode van hinder worden toegekend.

De bijkomende sluitingspremie bedraagt 80 euro per dag dat uw vestiging daadwerkelijk gesloten blijft.

Ook de afzonderlijke sluitingspremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag.

De hinderpremie en de sluitingspremie zijn vrijgesteld van zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting.

Regelgeving

Europees wettelijk kader

18/12/2013 - Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

Vlaams wettelijk kader

15/07/2016 - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

12/05/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15/07/2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

Naar top