Herstel betonnen wegdek kruispunt Kortemarkstraat x Zuster Clarastraat

Gepubliceerd op donderdag 28 juli 2022 11.05 u.

Tijdens de recente hitte is een gedeelte van het betonnen wegdek ter hoogte van het kruispunt Kortemarkstraat - Zuster Clarastraat omhoog gekomen. 

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zal de gemeente de herstelwerken aanvatten op maandag 1 augustus 2022.

Om de werken op een veilige manier te laten verlopen en om sluipverkeer te vermijden ziet de gemeente zich genoodzaakt om bepaalde verkeersmaatregelen te nemen. 

Timing

In functie van het uitharden van het beton zullen de verkeersmaatregelen gedurende één maand van kracht zijn.

Verkeersmaatregelen

Gemotoriseerd verkeer

  • De Zuster Clarastraat wordt ter hoogte van de Kortemarkstraat afgesloten en de paaltjes t.h.v. de Fonteinstraat worden verwijderd.
  • Er is afwisselend doorgaand verkeer mogelijk.

Fietsers & voetgangers 

  • Fietsers en voetgangers kunnen met de nodige voorzichtigheid de werfzone passeren.

Openbaar vervoer

Voor het openbaar vervoer is er geen hinder.

We zijn er ons van bewust dat deze werken ongetwijfeld enige ongemakken met zich mee zal brengen, maar rekenen alvast op jullie begrip.

Voor bijkomende informatie, opmerkingen of vragen kunt u steeds contact opnemen met de technische dienst (059/34.11.20 of technischedienst@ichtegem.be)