GRUP 's Gravendriesschewijk en Veldwegel

Gepubliceerd op dinsdag 20 november 2018 15.49 u.

Vanaf vrijdag 23 november starten de openbare onderzoeken van 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen: Veldwegel en ’s Gravendriesschewijk, beiden in Eernegem.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet mag worden gebouwd;
  • aan welke stedenbouwkundige voorschriften gebouwen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De openbare onderzoeken van de GRUP's (Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) Veldwegel en 's Gravendriesschewijk lopen van vrijdag 23 november 2018 tot en met 22 januari 2019.

Klik hier voor gedetailleerde info over GRUP Veldwegel.

Klik hier voor gedetailleerde info over GRUP 's Gravendriesschewijk.