Groendienst

Het onderhoud van het openbaar groen, o.a. de straatbomen, de groenzones in de woonwijken, de beplanting in de dorpscentra en de grasbermen, behoort tot het takenpakket van de technische dienst.

De groendienst beschikt over professioneel materiaal voor het uitvoeren van de onderhoudswerken.

Naar top