GOG Blekerijbeek

De provincie maakte, in samenwerking met de gemeente Ichtegem, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek. Met de aanleg van dit gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) wordt het risico op wateroverlast bij hevige regenval in het centrum van Ichtegem beperkt. 

Op 5 maart 2020 heeft de provincieraad het RUP met bijhorend onteigeningsplan definitief vastgesteld.

Dit RUP werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2020. Het treedt 14 dagen later in werking.

Hieronder vindt u de stedenbouwkundige voorschriften en het bestemmingsplan.

Meer info vindt u via onderstaande link:

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-gog-blekerijbeek-ichtegem