Gezonde gemeente

Jaarlijks organiseert het Sociaal Huis, in samenwerking met verschillende partners, een actie rond een bepaald gezondheidsthema.

In het verleden hebben wij reeds initiatieven rond kanker, geestelijke gezondheid, valpreventie, BOEBS, ... .

 Het doel van de acties is onze burgers en personeelsleden informeren en sensibiliseren rond deze thema’s zodat zij zelf, eventueel met hulp en begeleiding van professionelen (huisarts, specialist, diëtist, ...), de nodige stappen kunnen nemen naar een gezond en evenwichtig leven.

Charter Gezonde Gemeente

Om onze inspanningen op vlak van gezondheid te vergroten, tekenden zowel de gemeente Ichtegem als het Sociaal Huis Ichtegem begin 2013 het charter ‘Gezonde Gemeente’. Onder de noemer ‘Gezonde Gemeente Brugge’ willen beide besturen de komende jaren nog meer inzetten op de gezondheid van onze inwoners en personeelsleden van de gemeente Ichtegem en het gezondheidsbeleid verder en in overleg met diverse gezondheidspartners uitbouwen. We willen van Ichtegem een gezonde gemeente maken!

Om ervoor te zorgen dat al onze initiatieven voor iedereen duidelijk herkenbaar zijn, worden al onze acties en campagnes van het logo ‘Gezonde Gemeente Ichtegem’ voorzien. Dit logo staat garant voor kwaliteit.

Naar top