Gewestelijk RUP

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft het Vlaams gewest een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt m.b.t. het grondgebied Ichtegem:

RUP Onderdelen Grote Eenheid Natuur “Wijnendalebos en de vallei van de Waterhoenbeek” 

Vaststelling: 20/02/2004
Belgisch Staatsblad: 16/04/2004
Inwerkingtreding: 30/04/2004

Hieronder kunt u de verschillende documenten raadplegen

Naar top