Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de gemeente. De raad regelt in principe alles wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast kan de hogere overheid de raad bevoegd maken voor bijkomende taken.

In Ichtegem zijn er 23 raadsleden. De huidige legislatuur loopt tot 31 december 2024. 

Er wordt minstens 10 keer per jaar vergaderd in de raadzaal van het administratief centrum in Eernegem. Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden materies gaat. Dan vergadert de gemeenteraad in besloten zitting. Alle inwoners kunnen de agenda van de gemeenteraad raadplegen op de website.

De agenda en de besluitenlijst vanaf 1 juli 2021 bekijken via deze link

Samenstelling

Daniël Roose CD&V

Contact
Watervallestraat 33 , 8480 Ichtegem
Tel.
050 81 43 30

Functies

Gemeenteraadslid
Naar top