Financiële steun

 

Leefloon

Wanneer u geen inkomen hebt, kunt u in sommige gevallen een vervangend inkomen krijgen. Dit noemen we het leefloon of het recht op maatschappelijke integratie (RMI).

Voorschotten

Het Sociaal Huis kan onder bepaalde voorwaarden voorschotten geven wanneer uw dossier nog niet in orde is. Er zijn bijvoorbeeld papieren tekort of u moet wachten op een beslissing. Dit kan gaan om uw pensioen, kinderbijslag, werkloosheid, onderhoudsgeld,… Ondertussen ontvangt u echter nog niets en heeft u zelf geen reserve om die periode te overbruggen. In dit geval kan het Sociaal Huis u een handje helpen.

Andere tegemoetkomingen

Daarnaast ondersteunen we u ook bij andere situaties als u met uw maandelijks inkomen niet voldoende hebt om alle kosten te betalen.

Enkele voorbeelden zijn:

Onverwachte uitgaven in het gezin

Bijdrage in de huur

Verwarmingstoelage in de wintermaanden

Bijdrage in de kosten van geneeskundige verzorging