Financiële steun

Leefloon

Wanneer je geen inkomen hebt, kan je in sommige gevallen een vervangend inkomen krijgen. Dit noemen we het leefloon of het recht op maatschappelijke integratie (RMI).

Voorschotten

Het Sociaal Huis kan onder bepaalde voorwaarden voorschotten geven wanneer je dossier nog niet in orde is. Er zijn bijvoorbeeld papieren tekort of je moet wachten op een beslissing. Dit kan gaan om je pensioen, kinderbijslag, werkloosheid, onderhoudsgeld,… Ondertussen ontvang je echter nog niets en heb je zelf geen reserve om die periode te overbruggen. In dit geval kan het Sociaal Huis je een handje helpen.

Andere tegemoetkomingen

Daarnaast ondersteunen we je ook bij andere situaties als je met je maandelijks inkomen niet voldoende hebt om alle kosten te betalen.

Enkele voorbeelden zijn:

Onverwachte uitgaven in het gezin

Bijdrage in de huur

Verwarmingstoelage in de wintermaanden

Bijdrage in de kosten van geneeskundige verzorging

Naar top