Erfgoedwerkgroep

De gemeentelijke erfgoedwerkgroep is een groep van vrijwilligers onder de vleugels van de dienst erfgoed die samen werken aan de realisatie van erfgoedactiviteiten en -publicaties.

  • Wens je ook deel te nemen aan de erfgoedwerkgroep?
  • Wens je graag geschiedkundig advies van de werkgroep voor bijvoorbeeld naamgevingen van gebouwen, evenementen, ... of met betrekking tot een publicatie die je wil uitbrengen?

Neem dan contact op met de dienst erfgoed.

Naar top