Drankvergunning

Om alcoholhoudende dranken te mogen schenken, hebt u in veel gevallen een drankvergunning nodig.

Drankvergunning= toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse.

Let op: voor de verkoop van alcohol als detailhandel gelden andere regels, waarbij de verwerking gebeurt door de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (Vergunningen Gent, da.vergunningen.gent@minfin.fed.be, 0257 731 80).

Er zijn 3 types drankgelegenheden

  • Vaste: blijvende locatie; hotels, restaurants, cafés,…
  • Reizende: geen vaste locatie; tenten, kramen, wagens, …
  • Occasionele: uitzonderlijk en beperkt in tijd; gelegenheidsevenementen, fuiven,…
    Bij een occasionele drankgelegenheid wordt deze aanvraag behandeld via de meldingsfiche voor evenementen. (www.ichtegem.be/meldingsfiche-evenementen)

Voorwaarden om de toelating te bekomen

  • Je moet de toelating aanvragen vooraleer je zaak opent
  • De toelating is persoons- en pandgebonden. Dit betekent dat ze niet kan overgedragen worden naar een andere persoon (vb. een nieuwe uitbater) of kan meegenomen worden naar een andere locatie, maar ook niet behouden blijft na ingrijpende verbouwingen.
  • Om een toelating te verkrijgen, wordt een moraliteitsonderzoek gedaan (uitbater/schenkers) en een onderzoek naar hygiëne en toegankelijkheid (locatie).

Gegiste dranken (bieren - wijnen) versus sterke dranken

Er is een verschil tussen een toelating voor enkel gegiste dranken (bieren en wijnen => positief bericht nodig) en een toelating voor sterke dranken (gedestilleerd en >22° alcoholpercentage => vergunning nodig) anderzijds. Zie ook www.ichtegem.be/alcohol.

Hoe aanvragen?

Onderaan deze pagina kan u het aanvraagformulier terugvinden. De aanvragen worden verwerkt door de dienst lokale economie.