DNA van het dorp Bekegem: denk mee over de toekomst van je dorp!

Bekegem werd door de Provincie West-Vlaanderen geselecteerd voor het opmaken van een Dorp-masterplan in samenwerking met het gemeentebestuur. In het kader van haar plattelandsbeleid stimuleert de Provincie West-Vlaanderen het ontwikkelen van visies op de toekomst van dorpen.

We hebben vanuit het lokaal bestuur een aantal projecten op til staan in Bekegem, waaronder de nieuwe parking en de vrije tijdszone rond De Kouter. Het is op basis van deze plannen dat de provincie besloot om met ons in zee te gaan voor dit project.

Want wie in Bekegem woont, kan het beamen, het dorpsleven is er actief en dynamisch! Dit heeft het onderzoeksteam ook ondervonden in de eerste fase van het onderzoek naar het DNA van het dorp. Ze hebben veel enthousiaste dorpsinwoners ontmoet en veel geleerd over Bekegem. 

In de volgende stap werd er samen met de inwoners een visie op de toekomst van Bekegem uitgewerkt. Daarvoor organiseerden we een ontwerp-driedaagse in het dorp! Het ontwerpteam ging er met jong en oud aan de slag om samen te ontdekken, denken en ontwerpen. Op basis van deze driedaagse werkt het ontwerpteam een voorstel uit. 


Op 20 september 2022 verzamelden bijna 50 inwoners van Bekegem zich in OC De Kouter voor de eindvoorstelling van het Masterplan DNA Bekegem. Gedurende zes maanden is in dialoog met heel wat inwoners van Bekegem gewerkt aan deze visie op de toekomst van Bekegem. 

Drie speerpunten worden naar voor geschoven om aan te pakken. Op korte termijn wordt gestart met het ontwerp en de aanleg van een nieuwe dorpsparking. 

Daarnaast worden in het masterplan suggesties gedaan voor het aanpakken van de Dorpsstraat en de omgeving van OC De Kouter. 

Klik door naar www.ichtegeminspireert.be voor meer informatie hieromtrent.

Naar top