Financiën

De dienst financiën ondersteunt het bestuur bij de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid. De ontvanger heeft de leiding over de dienst financiën. Hij voert, in opdracht van het college van burgemeester en schepenen, de betalingen uit en staat in voor de inning van ontvangsten voor rekening van de gemeente.

Naar top