Bijzonder comité sociale dienst

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW en is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en 6 leden.

Samenstelling