Wonen

Woondienst JOGI is een Sociaal verhuurkantoor (SVK). Woondienst JOGI huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze woningen door aan mensen die het moeilijk hebben om op de reguliere huisvestingsmarkt hun weg te vinden.

Bij Woonpunt kunt u terecht voor:

  • Vragen over premies en belastingvermindering
  • Inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning
  • Informatie over energiebesparende investeringen
  • Informatie over energie, de energiefactuur, veranderen van energieleverancier
  • Begeleiding bij woongerelateerde vragen (huur, verhuur,...)
  • Informatie over woningaanpassing en levenslang wonen
  • Technisch advies bij verbouwen en renoveren
  • Kwaliteit van de woningen (leegstand, ongeschiktheids- onbewoonbaarverklaring)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?