OCMW-raad

De OCMW-raad bestuurt het OCMW van Ichtegem. Het beheert de diensten en instellingen van het OCMW, bepaalt het beleid en neemt alle beslissingen.

De raad vergadert in een openbare zitting, na de gemeenteraad. Persoonsgebonden aangelegenheden worden vanzelfsprekend in een geheime zitting behandeld. De OCMW-raad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan het vast bureau.

Vast Bureau

Het college van burgemeester en schepenen vormt het vast bureau, dat instaat voor het dagelijks bestuur en andere welomschreven bevoegdheden die de OCMW-raad delegeert.

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Naast het vast bureau is er ook nog het Bijzonder Comité Sociale Dienst dat alle binnenkomende steunaanvragen behandelt.

Samenstelling