OCMW-raad

De OCMW-raad bestuurt het OCMW van Ichtegem. Het beheert de diensten en instellingen van het OCMW, bepaalt het beleid en neemt alle beslissingen.

De raad vergadert in een openbare zitting, iedere eerste maandag van de maand. Persoonsgebonden aangelegenheden worden vanzelfsprekend in een geheime zitting behandeld. De OCMW-raad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan het vast bureau.

Vast Bureau

Sinds 2013 kan een OCMW een vast bureau aanstellen die instaat voor het dagelijks bestuur en andere welomschreven bevoegdheden die de OCMW-raad delegeert.

Om een vlotte werking mogelijk te maken, is er in elk OCMW een vast bureau. Bij OCMW Ichtegem is het vast bureau samengesteld uit de OCMW-voorzitter Willy Hosten, de algemeen directeur met een raadgevende stem en de twee raadsleden Pascal Geert en Agnes Deman. Zij vergaderen maandelijks.

Bijzonder Comité

Naast het vast bureau is er ook nog het Bijzonder Comité dat alle binnenkomende steunaanvragen behandelt.

De leden zijn Daniël Roose, Katrien Fonteyne, Britt Hoverbeke, Koen Vandaele, Geert Pascal, voorzitter Willy Hosten en algemeen directeur Dimitri Decock.

Samenstelling