Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de gemeente. De raad regelt in principe alles wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast kan de hogere overheid de raad bevoegd maken voor bijkomende taken.

In Ichtegem zijn er 23 raadsleden. De huidige legislatuur loopt tot 31 december 2018. De algemeen directeur en de voorzitter van het OCMW zijn aan de raad toegevoegd.

Er wordt minstens 10 keer per jaar vergaderd, afwisselend in het gemeentehuis van Ichtegem en het administratief centrum in Eernegem. Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden materies gaat. Dan vergadert de gemeenteraad in besloten zitting. Alle inwoners kunnen de agenda van de gemeenteraad raadplegen op de website.

Samenstelling