CORONAVIRUS: Samen voorzichtig door de eindejaarsperiode

Gepubliceerd op maandag 21 december 2020 9 u.

Geniet van de eindejaarsperiode, maar hou het veilig! Help de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan:

  • Maximum één knuffelcontact per gezin
  • Doe je activiteiten liefst buiten. Je mag met max. 4 personen samenkomen buiten.
  • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beide contacten tegelijkertijd ontvangen. Dit geldt niet op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag.
  • Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

We roepen iedereen op tot extra voorzichtigheid en burgerzin! Pas de coronamaatregelen nauwgezet toe: hou afstand, draag je mondmasker, beperk je nauwe contacten!

Op deze pagina vind je ook een flow-chart met meer informatie over wanneer je je moet laten testen en het verschil tussen quarantaine en isolatie.

Ben je ziek? Blijf dan zeker thuis en contacteer je huisarts! Volg de instructies van de huisarts verder op.

Strikte regels voor reizen

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

Klik hier voor meer informatie.

Geen funshopping

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

Versterkte controle op verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.