Aankoop van een compostbak of compostvat

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren, u kan het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een compostbak aankopen via de gemeente.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente

Subsidie vaste composthoop

Bij de aanleg van een vaste composthoop geeft de gemeente tot 100 euro terug. Hiervoor dient u een ingevuld aanvraagformulier binnen te brengen de dienst milieu. Na de goedkeuring door de dienst milieu kunt u de bijhorende facturen binnen brengen.