College van Burgemeester & Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het ‘dagelijks bestuur' van de gemeente. Beslissingen worden collegiaal genomen. Wel is er een onderlinge bevoegdheidsverdeling. Elke schepen heeft een aantal welbepaalde beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt.

Het college staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het dagelijks beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het college komt in principe wekelijks samen op dinsdagavond. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen vormt ook het vast bureau van het Sociaal Huis. Deze staat in voor het dagelijks bestuur en andere welomschreven bevoegdheden die de Raad voor maatschappelijk welzijn delegeert.Raadpleeg de besluiten van het college door op onderstaande knop te drukken. Kies Gemeente Ichtegem - College van burgemeester en schepenen.

Besluitenlijst college

Samenstelling

Lieven Cobbaert Liberaal 2018

Contact
Kapelhoek 125d , 8480 Ichtegem
GSM
0474 82 48 78
lieven.cobbaert@ichtegem.be

Functies

Burgemeester
 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Coördinatie intergemeentelijke en regionale samenwerking
 • Veiligheid, noodplanning en preventie
 • Gemeentelijke administratieve sancties
 • Mobiliteit
 • Volksgezondheid
 • Kerkbesturen en erediensten
 • Land- en tuinbouw
 • Burgerzaken
 • Archief
 • Protocol

Jan Bekaert W.I.T.

Contact
Engelstraat 21 , 8480 Ichtegem
Tel.
051 22 21 06
GSM
0485 69 52 95
jan.bekaert@ichtegem.be

Functies

Eerste schepen
 • Eerste schepen en plaatsvervangend burgemeester
 • Financiën en begroting
 • Personeel, organisatie en dienstverlening
 • Publieke ruimte en patrimonium:
  • Openbare werken
  • Weginfrastructuur
  • Groendienst
  • Riolering en nutsvoorzieningen
  • Publieke gebouwen

Tina Ledaine Liberaal 2018

Contact
Torhoutbaan 16 B101 , 8480 Ichtegem
GSM
0474 46 31 62
tina.ledaine@ichtegem.be

Functies

Tweede schepen
 • Omgevingsbeleid en ruimtelijke planning
 • Waterbeheer, polders en grachten
 • Sport
 • Jeugd
 • Woonbeleid
 • Begraafplaatsen

Celesta Muylle W.I.T.

Contact
Diksmuidebaan 169 , 8480 Ichtegem
Tel.
051 58 12 33
GSM
0472 54 75 57
celesta.muylle@ichtegem.be

Functies

Derde schepen
 • Milieu
 • Klimaat- en (hernieuwbare) energiebeleid
 • Onderwijs
 • Cultuur, erfgoed en toerisme:
  • Cultuurprogrammatie en -educatie
  • Cultureel, religieus en funerair erfgoed
  • Bouwkundig, groen en houtig erfgoed
  • Trage wegen
  • Socio-culturele verenigingen

Geert Vandaele Liberaal 2018

Contact
Fabriekweg 48 , 8480 Ichtegem
Tel.
059 29 59 40
GSM
0474 28 50 28
geert.vandaele@ichtegem.be

Functies

Vierde schepen
 • Lokale economie en tewerkstelling:
  • Ondernemen
  • Detailhandel en KMO
  • Markten en ambulante handel
  • Werkgelegenheid
 • Beleidsparticipatie
 • Communicatie en informatie
 • Digitalisering, ICT en Smart City
 • Dierenwelzijn
 • Bibliotheek
 • Uitleendienst
 • Kermissen
 • Evenementen en feestelijkheden

Willy Hosten W.I.T.

Contact
Sportlaan 24 , 8480 Ichtegem
GSM
0477 77 20 76
willy.hosten@ichtegem.be

Functies

Vijfde schepen
 • Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
 • Lokaal welzijnsbeleid:
  • Sociale zaken
  • Armoedebestrijding
  • Diversiteit en gelijke kansen
  • Gezinsbeleid en kinderopvang
  • Ouderen- en thuiszorg
  • Lokaal dienstencentrum
  • Zorgbeleid
 • Burgerlijke stand (huwelijken)
 • Ontwikkelingssamenwerking
Naar top