College van Burgemeester & Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het ‘dagelijks bestuur' van de gemeente. Beslissingen worden collegiaal genomen. Wel is er een onderlinge bevoegdheidsverdeling. Elke schepen heeft een aantal welbepaalde beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt.

Het college staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het dagelijks beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het college komt in principe wekelijks samen op dinsdagavond. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling