College van Burgemeester & Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het ‘dagelijks bestuur' van de gemeente. Beslissingen worden collegiaal genomen. Wel is er een onderlinge bevoegdheidsverdeling. Elke schepen heeft een aantal welbepaalde beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt.

Het college staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het dagelijks beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het college komt in principe wekelijks samen op dinsdagavond. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen vormt ook het vast bureau van het Sociaal Huis. Deze staat in voor het dagelijks bestuur en andere welomschreven bevoegdheden die de Raad voor maatschappelijk welzijn delegeert.Raadpleeg de besluiten van het college door op onderstaande knop te drukken. Kies Gemeente Ichtegem - College van burgemeester en schepenen.

Besluitenlijst college

Samenstelling

 • Lieven Cobbaert Liberaal 2018

  Burgemeester

  Contactgegevens

  Adres
  Kapelhoek 125d, 8480Ichtegem
  GSM
  0474 82 48 78
  E-mail
  lieven.cobbaert@ichtegem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden:

  • algemeen beleid en coördinatie
  • coördinatie intergemeentelijke en regionale samenwerking
  • veiligheid, noodplanning en preventie
  • gemeentelijke administratieve sancties
  • mobiliteit
  • volksgezondheid
  • kerkbesturen en erediensten
  • land- en tuinbouw
  • burgerzaken
  • archief
  • protocol

  Zitdagen:

  Op afspraak

 • Jan Bekaert W.I.T.

  Eerste schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Engelstraat 21, 8480Ichtegem
  GSM
  0485 69 52 95
  t
  051 22 21 06
  E-mail
  jan.bekaert@ichtegem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden:

  • eerste Schepen en plaatsvervangend burgemeester
  • financiën en begroting
  • personeel, organisatie en dienstverlening
  • publieke ruimte en patrimonium
   • openbare werken
   • weginfrastructuur
   • groendienst
   • riolering en nutsvoorzieningen
   • publieke gebouwen

  Zitdagen:

  op afspraak

 • Tina Ledaine Liberaal 2018

  Tweede schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Torhoutbaan 16 B101, 8480Ichtegem
  GSM
  0474 46 31 62
  E-mail
  tina.ledaine@ichtegem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden:

  • omgevingsbeleid en ruimtelijke planning
  • waterbeheer, polders en grachten
  • sport
  • jeugd
  • woonbeleid
  • begraafplaatsen

  Zitdagen:

  Op afspraak

 • Celesta Muylle W.I.T.

  Derde schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Diksmuidebaan 169, 8480Ichtegem
  GSM
  0472 54 75 57
  t
  051 58 12 33
  E-mail
  celesta.muylle@ichtegem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden:

  • milieu 
  • klimaat- en (hernieuwbare) energiebeleid
  • onderwijs
  • cultuur, erfgoed en toerisme
   • cultuurprogrammatie en -educatie
   • cultureel, religieus en funerair erfgoed
   • bouwkundig, groen en houtig erfgoed
   • trage wegen
   • socio-culturele verenigingen

  Zitdagen:

  Op afspraak

 • Geert Vandaele Liberaal 2018

  Vierde schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Fabriekweg 48, 8480Ichtegem
  GSM
  0474 28 50 28
  t
  059 29 59 40
  E-mail
  geert.vandaele@ichtegem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden:

  • lokale economie en tewerkstelling
   • ondernemen
   • detailhandel en KMO
   • markten en ambulante handel
   • werkgelegenheid
  • beleidsparticipatie
  • communicatie en informatie
  • digitalisering, ICT en Smart City
  • Dierenwelzijn
  • bibliotheek
  • uitleendienst
  • kermissen
  • evenementen en feestelijkheden

  Zitdagen:

  Op afspraak

 • Willy Hosten W.I.T.

  Vijfde schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Sportlaan 24, 8480Ichtegem
  GSM
  0477 77 20 76
  E-mail
  willy.hosten@ichtegem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Bevoegdheden:

  • voorzitter bijzonder comité sociale dienst
  • lokaal welzijnsbeleid
   • sociale zaken
   • armoedebestrijding
   • diversiteit en gelijke kansen
   • gezinsbeleid en kinderopvang
   • ouderen- en thuiszorg
   • lokaal dienstencentrum
   • zorgbeleid
  • burgerlijke stand (huwelijken)
  • ontwikkelingssamenwerking

  Zitdagen:

  Elke dinsdag en donderdag van 10 tot 11 uur in Huis Dekeyser Ichtegem en op afspraak

 • Dimitri Decock

  Algemeen directeur

  Contactgegevens

  Adres
  Stationsstraat 1, 8480Ichtegem
  t
  059 34 11 20
  E-mail
  dimitri.decock@ichtegem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje