Centrumraad

De centrumraad is de motor van het lokaal dienstencentrum. 

Er wordt 4x/jaar een centrumraad georganiseerd (2x in het voorjaar en 2x in het najaar).

Tijdens deze vergadering kunt u meedenken over het aanbod van activiteiten en suggesties geven over de werking.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wenst u gewoon eens te komen luisteren, dit alles kan tijdens deze vergadering.

Interesse om via deze centrumraad mee te werken aan de verdere uitbouw van ons lokaal dienstencentrum? Neem dan contact op met de centrumleider Evelien Dedrie.

We kijken alvast uit naar uw aanwezigheid.