Camerabewaking

Bezit u een bewakingscamera? (wet van 21 maart 2018)

3 niet te vergeten acties

 • De aangifte
 • Het register
 • Het pictogram

Wie moet dit toepassen

 • De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken;
 • De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken;
 • De ondernemingen die camera’s plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak,…

Aangifte

De aangiften moeten elektronisch worden ingediend via www.aangiftecamera.be (enkel via deze wijze!).

De aangifte moet gebeuren vóór de inwerkingstelling van de bewakingscamera en dient jaarlijks gevalideerd te worden (en indien nodig geactualiseerd).

De aangifte moet gebeuren door de verwerkingsverantwoordelijke (niet door de installateur). – meer info op www.besafe.be

Register

Wanneer?

Vanaf de inwerkingsstelling van de bewakingscamera

Hoe?

Het register moet een geschreven vorm aannemen. Het kan elektronisch of handgeschreven zijn.

Wie?

Door de verwerkingsverantwoordelijke (de persoon die beslist heeft om camera’s te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt).

Waarom?

Wanneer de gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld. De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register.

Wat moet het register bevatten?

De informatie in het register moet overeenkomstig de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de camerawet zijn. Raadpleeg hiervoor het document 'Register - wat moet het register bevatten' onderaan deze pagina.

Pictogram

U moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Aan de hand van dit pictogram worden de betrokken personen geïnformeerd dat zij worden gefilmd.

Dit moet vanaf de inwerkingstelling van de bewakingscamera.

Welke vermeldingen?

 • “camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”;
 • De naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en, in voorkomend geval, van zijn vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen;
 • Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mail adres of het telefoonnummer, waarop de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden;
 • In voorkomend geval, de website van de verwerkingsverantwoordelijke, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen.
   

Alle info ivm bewakingscamera’s: www.besafe.be

Hulp nodig bij het indienen van uw aangifte?

camerahelpdesk van maandag tot vrijdag, tussen 9 uur en 17 uur: 02/739.42.80 of helpdeskcamera@eranova.fgov.be