Café College

Café College werd voor het eerst in 2019 in het leven geroepen tijdens de opmaak van de meerjarenplanning en het beleidsplan.

Het lokaal bestuur trekt radicaal de kaart van inspraak. Omdat we de inwoners ook de mogelijkheid willen bieden om rechtstreeks met de burgemeester en schepenen ideeën uit te wisselen, organiseren we Café College.

Wat is Café College?

De burgemeester en schepenen ontmoeten je graag in een gemoedelijke sfeer om te luisteren naar jouw voorstellen, ideeën of initiatieven al dan niet rond een bepaald thema. 

De zogenaamde 'cafés' gaan door op een publiek toegankelijke plaats waar je ook een drankje kunt drinken en in een losse sfeer kunt praten of vragen kunt stellen.

Momenteel staat er geen editie van Café College op de planning. Hopelijk tot snel!

Naar top