Buurt Informatie Netwerk

Het Buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de gemeente, de politie en de burger.

Wat doet BIN ?

Het netwerk spoort de burger en de politie aan om beter en sneller met elkaar te communiceren. Het doel is te komen tot een verhoogde meldingsdrang met een verlaging van het onveiligheidsgevoel.

Gemeenschapsgerichte politie

De nieuwe filosofie van de politie is de gemeenschapsgerichte politie of Community Policing (COP). Dit houdt in dat de politie instaat voor een kwaliteitsgerichte en klantgerichte dienstverlening door zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar te zijn met als doel de onveiligheidsproblemen op te lossen in overleg met lokale overheden en bevolking. Eén van de middelen is het BIN.

Ook binnen onze zone zijn er enkele Buurtinformatienetwerken actief. 

Meer informatie ?

Heb je vragen omtrent een buurtinformatienetwerk of wens je samen met een aantal buren een BIN op te starten in jouw wijk? Neem dan contact op met hoofdinspecteur Didier Ghesquiere op pz.kouter.wijk.ichtegem@police.belgium.eu of 059 34 05 60.

Externe links

Naar top