Burgerbudget

Broed jij al jaren op een idee waarmee je leven in je buurt of wijk wil brengen? Of wil je graag een nieuw project lanceren waarmee je het sociaal weefsel in de gemeente wil versterken, maar de financiële middelen ontbreken? Daarvoor dient het burgerbudget!

Met het burgerbudget wil het lokaal bestuur:

 • Inwoners de ruimte geven om initiatief te nemen om buurten nog levendiger te maken.
 • Betrokkenheid en burgerzin van de Ichtegemnaren stimuleren.
 • Inwoners uitdagen om nieuwe evenementen en initiatieven te organiseren.

Kortom: het lokaal bestuur geeft jou budget (max. 5000 euro) en ondersteuning om je eigen ideeën uit te werken!

Het burgerbudget: dat zijn initiatieven van Ichtegemnaren, voor Ichtegemnaren.

Om in aanmerking te komen voor het burgerbudget, moet het project of initiatief een algemeen belang hebben. Het idee moet plaatsvinden binnen het grondgebied van Ichtegem en deelgemeenten. Het moet ook binnen de bevoegdheden van de gemeente vallen. Aanpassingen aan een gewestweg bijvoorbeeld, kunnen dus niet.

Binnen welke categorieën zou het burgerbudget dan ingezet kunnen worden?

 • Projecten die inzetten op cultuur en toerisme
 • Vormingen die voor een grote groep inwoners van toepassing zijn
 • Initiatieven die inzetten op fiets- en voetgangerveiligheid
 • Bevorderen van het openbaar groen in de gemeente
 • Sportieve initiatieven, projecten voor de jeugd, evenementen voor de ganse bevolking,…
 • Sociale projecten/participatie
 • Gezondheidspromotie

Momenteel loopt er geen oproep voor het Burgerbudget. Nog even geduld...

Burgerbudget 2022

In 2022 ging de tweede editie van het burgerbudget door. Deze projecten zijn momenteel in uitvoering:

 • Klimcombinatie voor jong en oud, door Noel Desender uit Eernegem - 5000 euro
 • Ontmoetingsplaats voor jong en oud, door Emmy Simaey, voor WZC St. Anna – 5000 euro
 • Hondenlosloopweide in Ichtegem, door Kimberly Baert uit Ichtegem – 5000 euro

Burgerbudget 2021

In 2021 gingen we voor het eerst met het burgerbudget van start. Deze projecten werden gerealiseerd:

 • Outdoor fitnesstoestellen op het sportcentrum van Eernegem door Rudi Ilegems uit Eernegem - 5000 euro
 • Extra zitbanken rond het sportcentrum van Eernegem door Rudi Ilegems uit Eernegem - 5000 euro
 • Babbelbanken in de gemeente door Ingeborg Vanden Bussche uit Bekegem - 5000 euro

Reglementen en subsidies

Naar top