Burgerbevraging van start

Gepubliceerd op maandag 28 mei 2018 14.20 u.
1400 inwoners van onze gemeente ontvangen in de week van 28 mei 2018 een vragenlijst, opgesteld vanuit de gemeentelijke administratie. Deze bevraging wordt georganiseerd om zicht te krijgen op de noden en behoeften van onze inwoners willen we graag jullie mening horen!

Welke zijn de prioriteiten in Ichtegem? Wat zijn onze sterke punten en welke de aandachtspunten? Uw mening is cruciaal, het laat ons toe een goed beeld te vormen van hoe jullie onze gemeente beleven.

De resultaten zijn erg belangrijk voor de opmaak van het volgend meerjarenplan van de gemeente Ichtegem.

Deze vragenlijst wordt naar 1400 inwoners verstuurd op basis van een willekeurige steekproef. Als u een brief hebt ontvangen, bent één van de geselecteerden. Het is niet mogelijk om u als kandidaat op te geven om de bevraging in te vullen, als u geen brief van ons hebt ontvangen. De gegevens en de antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Bovendien werd de vragenlijst volledig politiek neutraal opgesteld.

Wie vult de vragenlijst in? 

We verwachten dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon naar wie de vragenlijst is verzonden. De naam van deze persoon vindt u op de enveloppe. Indien deze persoon de vragenlijst niet kan invullen (bv. wegens ziekte, afwezigheid, overlijden …), is het niet de bedoeling dat iemand anders de vragenlijst invult. Het invullen van de vragenlijst duurt hoogstens 14 minuten.

Hoe invullen?

Er zijn twee mogelijkheden: digitaal of schriftelijk. Volg hiervoor de instructies op uw uitnodigingsbrief.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met dienst communicatie.