Boek 'Verhaal van een dorp'

Naar aanleiding van de festiviteiten van 900 jaar Eernegem in 2019 werd het boek 'Verhaal van een dorp' uitgegeven

Geschiedenis van Eernegem tot 1976
door Koenraad Vandenbussche

900 jaar geleden verschijnt de naam Eernegem voor het eerst in een historisch document. In 1119 wordt het recht om de pastoor in het dorp te benoemen toevertrouwd aan de abdij van St.-Bertinus in St.-Omer.

Het ontstaan situeert zich vele eeuwen voor 1119. De auteur gaat op zoek naar de ongeschreven sporen van dit verre verleden. Vanaf 1119 baseert hij zich op archiefdocumenten, historische kranten en publicaties over de geschiedenis van Eernegem.

Het is een boeiend verhaal geworden van gedreven mensen die in een evoluerende gemeenschap met een veranderend tijdskader een toekomst voor hen en hun kinderen willen opbouwen.

De algemene lijnen van dit verhaal worden geschetst tegen de ruimere achtergrond van de Vlaamse geschiedenis doorheen de eeuwen. Het diepgravend archiefonderzoek zorgt ervoor dat het geheel doorspekt is met sprekende anekdotes. Illustratieve grafieken, verduidelijkende stambomen verzorgde foto's maken er tevens een sfeervol kijkboek van.

Het boek bevat 234 pagina's op A4-formaat en is ingebonden in een harde kaft. Het kost  35 euro en kan aangekocht worden in het Administratief Centrum.

Naar top