Bisnummers voor seizoenarbeiders

Voor vreemdelingen die in België willen werken als seizoenarbeider en niet over een nationaal nummer beschikken, moet de werkgever een bisnummer aanvragen. Met dit nummer kan de werkgever aan DIMONA doorgeven welke seizoenarbeiders aan het werk zijn.

Procedure

Na aankomst bezorgt u een kleurkopie van de identiteitsdocumenten, de adresgegevens in het buitenland en de aankomstdatum. Dit kan ook digitaal via burgerzaken@ichtegem.be  

De volgende werkdag kun je het bisnummer afhalen aan het loket Burgerzaken of zal deze digitaal verstuurd worden.

De melding van aanwezigheid moet binnen de 7 werkdagen persoonlijk door de werknemer -met de identiteitskaart- afgehaald en ondertekend worden. Dit kan enkel na afspraak, hiervoor mag u contact opnemen met dienst Burgerzaken, 059/34 11 20 burgerzaken@ichtegem.be.

Wat meebrengen

Identiteitsdocumenten en adresgegevens in het buitenland van de vreemde werknemer.

Kostprijs

Gratis

Naar top