Billijke vergoeding

Billijke vergoeding betaalt u voor de afwezige uitvoerder van opgenomen muziek (niet voor live optredens). U organiseert een activiteit met muziek in:

De polyvalente zaal De Klokkenput (met foyer) en polyvalente zaal De Ster (met foyer)

De gemeente betaalt een forfait drank en dans dat alles omvat. U doet niets, alles is in orde.

De sporthal Ichtegem

De gemeente betaalt een forfait drank.

  • Indien er niet gedanst wordt, doet u niets, dit valt onder het gemeentelijk forfait.
  • U geeft een fuif of dansfeest: u geeft zelf uw activiteit aan bij de billijke vergoeding en betaalt de factuur. Ichtegemse verenigingen krijgen deze factuur terugbetaald. Dien deze in bij de dienst jeugd of cultuur en zij zorgen voor een terugbetaling.

Alle andere gemeentelijke lokalen (administratief centrum, gemeentehuis, De Ster, De Klokkenput)

De gemeente betaalt geen billijke vergoeding voor deze lokalen. U geeft zelf uw activiteit aan bij de BV en u betaalt zelf. De gemeente betaalt u niet terug.

Private zalen

U spreekt af met de uitbater of de eigenaar in welke mate u zelf al dan niet aangifte dient te doen.