Bijzondere Plannen van Aanleg

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie van de gemeente wordt uitgedrukt omtrent het toekomstig ruimtelijk ordenen van een gebied. Een BPA heeft betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van Ichtegem meerdere BPA's van toepassing zijn.

Het voormalige Stedenbouwdecreet voorzag dat de ruimtelijke ordening werd vastgelegd bij middel van Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's). De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet dat de ruimtelijke ordening wordt vastgelegd bij middel van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's).

De bestaande BPA's blijven als overgangsregeling behouden tot ze worden vervangen door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

De gemeente Ichtegem beschikt over de onderstaande goedgekeurde BPA’s.

Thema's

Naar top