Beslissingen nationale veiligheidsraad 20/08/2020

Gepubliceerd op vrijdag 21 augustus 2020 16.22 u.

Tijdens de nationale veiligheidsraad van 20 augustus 2020 werden volgende beslissingen genomen:

Opstart scholen

Alle leerlingen kunnen op 1 september 2020 terug naar school, op basis van ‘code geel’. Dit systeem maakt een normale schoolweek van 5 dagen mogelijk, mits bepaalde gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen. Meer informatie wordt via de scholen zelf verspreid. Op het niveau van het hoger onderwijs werden nog geen beslissingen genomen.

Vanaf 1 september en voor de periode van 1 maand:

  • Blijft de sociale bubbel van 5 personen - d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben - gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.
  • Kunnen rouwmaaltijden na een uitvaart plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van de regels die gelden voor de horecasector. Voor alle andere privéfeesten (huwelijken, communies, babyborrel, verjaardag,… zijn feesten beperkt tot 10 personen).
  • Mag er terug gewinkeld worden met max. 2 personen en dit zonder tijdslimiet.
  • Zal het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten - bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria - worden uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.

Speel je met het idee om een evenement te organiseren?

  1. Zorg ervoor dat de organisatie van je evenement voldoet aan de regels die vastgelegd zijn in het sectorprotocol. Klik op deze link om een overzicht te krijgen van alle sectorprotocollen.

  2. Vul de evenementenmatrix in en bezorg een uittreksel aan de dienst veiligheid via veiligheid@ichtegem.be.

  3. Bezorg een ingevulde meldingsfiche aan de dienst veiligheid via veiligheid@ichtegem.be. 

Na ontvangst van deze documenten wordt een beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen over de organisatie van het evenement.

  • Mensen die in de afgelopen maanden fysiek zijn gescheiden omdat ze uit verschillende landen komen en die bewijzen dat ze een duurzame relatie hebben maar niet getrouwd zijn, zullen vanaf 1 september de grens mogen oversteken.

Terugkeer uit het buitenland

Wie terugkeert van een verblijf in het buitenland (van meer dan 48 uur) moet nog steeds het Passenger Locator Formulier invullen.

Ging je op reis in een land of regio die als rode zone staat ingekleurd, dan hangen daar bij terugkeer enkele consequenties aan vast.
 
Zo ga je bij aankomst thuis meteen verplicht in quarantaine voor zolang als je huisarts dit nodig acht, en moet je je laten testen op eventuele besmetting met corona.
 
Ga als inwoner van onze gemeente echter niet rechtstreeks naar een triagepost maar neem eerst contact op met je huisarts. Die zal je vervolgens op de juiste manier en met de beste zorgen verder doorverwijzen naar de juiste instanties.

Keer je terug uit een oranje zone? Dan wordt een test en quarantaine sterk aanbevolen, zeker als je risicocontacten hebt gehad.